Faldende provenu fra bilafgifter

Finansministeriet har offentliggjort statens regnskab for 2023, der grundlæggende viser en sund økonomi. Provenuet fra bilafgifter viser dog en fortsat faldende tendens, som især skyldes et faldende provenu fra registreringsafgiften. Mens registreringsafgiften i 2018 gav 22 mia. i provenu til statskassen, er indtægten nu halveret til blot 10,7 mia. kr. i 2023.

Årsagen til faldet i registreringsafgiften skyldes primært en noget større andel af elbiler, med et lille afgiftsindhold, end oprindeligt antaget, men også registrering af lidt færre biler end Finansministeriet havde budgetteret med ved udarbejdelsen af Finansloven for 2023.

Forventninger for 2024

Finansministeriet har i Finansloven for 2024 lagt et budget på godt 42 mia. kr. Den forventede stigning fra energiafgifter skyldes en indeksering i afgifterne på 7,7 %, der forventes at give et merprovenu på 1,375 mia. kr.

Baseret på den aktuelle udvikling i bestanden af personbiler, viser vores prognose en stigning i bestanden af elbiler med 130-140.000 personbiler i 2024, mens antallet af fossile biler forventes at falde med omkring 100.000 personbiler, hvilket svarer til et fald på 4%. Derfor skønner vi, at budgettet i Finansloven for 2024 er mellem 1 og 2 mia. for højt i forventet provenu fra benzin og diesel.

Vi skønner også, at budgettet for registreringsafgiften er til den høje side, da andelen af elbiler med lavt eller intet afgiftsindhold fortsætter med at vokse, og registrering af nye personbiler ikke ser ud til at vokse i forhold til 2023. Det er ifølge DBI og Bilstatistik endda faldet med 8 % i første kvartal af 2024 i forhold til samme periode året før.

Da der i 2024 lanceres flere nye elbiler i prislejet under 400.000 kr., som ligger under grænsen for registreringsafgift, og da disse biler typisk erstatter en tilsvarende fossil bil med et afgiftsindhold på 50-200.000 kr. (ved registrering som ny bil på fuld afgift), forventer vi et større fald i registreringsafgiften end Finansministeriet.

De periodiske afgifter stiger igen med 6,5 % som en del af den seneste aftale for bilafgifter fra december 2020, og det vil være med til at fastholde provenuet på det nuværende niveau. Men nye biler betaler typisk kun en lav ejerafgift, mens ældre biler, som forsvinder fra bestanden, ofte betaler en høj ejerafgift. Derfor tror vi i modsætning til Finansministeriet ikke på et stigende provenu fra de periodiske afgifter.

Vores samlede skøn i provenu fra bilafgifter i 2024 ligger på ca. 38 mia. kroner, hvilket er knap 10 % under Finansministeriets budget. Det ville så fortsætte trenden fra 2022 og 2023, hvor det endelige provenu fra bilafgifterne lå henholdsvis 10 % og 15 % under budgettet i Finansloven.

Politisk Pitstop 2025

Med den nuværende udvikling vil statens provenu for bilafgifter kunne fortsætte nedad ved uændrede rammer for lovgivning og afgifter. Efter de gældende regler skal indfasning af afgiften for nulemission og lavemission stige frem mod 2023 jf. nedenstående:

Stigningen i registreringsafgiften vil primært ramme dyrere elbiler over 400.000 kr., mens mange billigere elbiler vej i stort antal fortsat kan slippe for afgift. Samtidig er importen af brugte elbiler høj, og den kan stige yderligere ved en stigende registreringsafgift på nye elbiler.

Vi forventer derfor, at det kommende politiske pitstop i 2025 kommer til at handle om at finde alternativer til at lade registreringsafgiften stige på nulemission som planlagt. Der kan f.eks. Roadpricing i områder med trængsel, ejerafgift på elbiler baseret på elforbrug, vægtafgift på nye personbiler og sænkning af refusion til ladning af elektriske biler nævnes som andre muligheder for at finansiere en fortsat lav registreringsafgift på elbiler.

Bilafgifter i mio kr.*

Budget 2022

Regnskab 2022

Budget 2023

Regnskab 2023

Budget 2024

Olieprodukter og benzinafgifter

 16.295 mio.

 17.253 mio.

 17.185 mio.

 16.972 mio.

 19.300 mio.

Registreringsafgift

 16.608 mio.

 11.581 mio.

 16.924 mio.

 10.715 mio.

 9.900 mio.

 

 

 

 

 

 

Periodiske afgifter

 10.590 mio.

 10.434 mio.

 10.842 mio.

 10.347 mio.

 10.900 mio.

Ansvarsforsikring

 1.450 mio.

 1.143 mio.

 1.400 mio.

 1.404 mio.

 1.400 mio.

Afgift for vejbenyttelse 

 556 mio.

 565 mio.

 568 mio.

 560 mio.

 417 mio.

Samlet

 45.499 mio.

 40.976 mio.

 46.919 mio.

 39.998 mio.

 41.917 mio.

Kilder: Skatteministeriet og Finansministeriet

*Provenu fra moms, beskatning af fri bil og el fra ladning af elbiler indgår ikke i tabellen.


 

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Lavemission

40%

48%

56%

64%

72%

80%

Nulemission

65%

68%

71%

74%

77%

80%

Kilde: Registreringsafgiftsloven

 

About Author

Kategorier