Ny undersøgelse: Mere klimavenlige transportløsninger indføres i danske virksomheder

En ny stor analyse som AutoNews Business er kommet i besiddelse af viser, at danske virksomheder flittigt indfører mere klimavenlige transportinitiativer som f.eks. delebilsordninger og firmacykler til medarbejdere og anlægger ladestandere på arbejdspladsen.

I Danmark er virksomhederne flittige til at anvende nye mobilitetsløsninger som fx delebiler, leje af cykler og tilskud til offentlig transport. 73 procent af dem svarer, at de allerede gør brug af mindst én alternativ mobilitetsløsning, mens 10 procent forventer at investere i enten deres første eller flere af slagsen inden for de kommende tre år.

Sådan lyder en af konklusionerne i en ny analyse foretaget af analyseenheden Arval Mobility Observatory (AMO) blandt 301 flådeansvarlige i Danmark.

Den internationale undersøgelse, som er udført i 30 lande, inklusive Danmark, tegner tre tendenser for danske virksomheders bilparker: For det første anvender langt de fleste virksomheder nu mindst en ny mobilitetsløsning som alternativ til den traditionelle flåde. For det andet opstiller et stigende antal virksomheder ladestandere på arbejdspladsen. Og så skruer de også op for brugen af telematik i bilparken.

”Årets AMO-analyse tegner et tydeligt billede af, at danske virksomheder er begyndt at tage sagen i egen hånd, når det kommer til fremtidens mobilitet. Ikke kun hvad angår omstillingen til elbiler i form af ladestandere på arbejdspladsen, men også med indførslen af nye transportløsninger som fx delebiler og firmacykler, der også bidrager til en mere klimavenlig mobilitet,” siger Frank Svenhard, Director Consulting Nordics hos Arval i Sverige og ansvarlig for Arval Mobility Observatory i Norden til AutoNews Business.

 Delebiler og firmacykler vinder indpas

Danske virksomheder er blevet flittige til at bruge nye mobilitetsløsninger som fx delebilsordninger, firmacykler og betalt offentlig transport. Knap tre ud af fire (73 procent) i AMO-undersøgelsen svarer, at de allerede gør brug af én eller flere alternative transportløsninger.

Det er en markant stigning i forhold til sidste år, hvor kun lidt over halvdelen af danske virksomheder (59 procent) havde indført mindst en ny mobilitetsløsning.

Derudover forventer yderligere 10 procent at investere i en eller flere nye mobilitetsløsninger inden for de næste tre år. 25 procent har allerede eller agter at supplere bilparken med firmacykler, mens 29 procenter forventer at tilbyde delebilsordninger.

Lægger man de virksomheder, der allerede gør brug af mindst ét andet transportalternativ udover biler sammen med dem, der forventer at gøre det inden for tre år, er der tale om hele 83 procent af danske virksomheder.

Ladestandere på arbejdspladsen breder sig

Selvom halvdelen (53 procent) af de adspurgte virksomheder svarer, at de ikke har adgang til egne ladestandere på arbejdspladsen, peger pilen, ifølge AMO-rapporten, i den rigtige retning, da et stigende antal virksomheder har planer om at anlægge egne ladestandere. Hele 44 procent af de adspurgte i undersøgelsen forventer nemlig at installere ladestandere på virksomhedens matrikel inden for det næste år. Det er en stigning sammenlignet med sidste år, hvor knap en tredjedel (32 procent) havde planer om det tilsvarende.

Dertil svarer 25 procent, at de bidrager til installationen af ladestandere på medarbejdernes privatadresser, hvilket også er en stigning fra 15 procent i 2022.

Flere udstyrer firmabilen med telematik

Det seneste år har danske virksomheder også skruet op for brugen af telematik i bilflåden, som dækker over teknologier, der gør det muligt at øge bilens sikkerhed og indsamle data om fx køreadfærd.

39 procent af virksomhederne har nu udstyret deres firmabiler – både varevogne og personbiler – med disse teknologier. Det er en betydelig stigning fra sidste år, hvor det blot gjaldt hver fjerde (26 procent). Stigningen skyldes primært, at personbilernes telematiske udstyr efter flere år har indhentet varebilernes.

De danske virksomheders mest udbredte grunde til øget brug af intelligente onlineteknologier er lokalisering af køretøjet eller forbedring af dets sikkerhed, reducering af flådeomkostninger samt forbedring af chaufførens sikkerhed eller køreadfærd.

Undersøgelsens metode

I alt 8.622 repræsentanter – heraf 301 danske – fra små, mellemstore og store virksomheder har leveret svar til den uafhængige undersøgelse fra Arval Mobility Observatory, og alle deltagere i undersøgelsen er ansvarlige for den pågældende virksomheds bilflåde. Samtlige interviews er udført af analysebureauet Ipsos som kvalitative telefoniske interviews. Undersøgelsen er foretaget i 29 lande, der tæller Danmark, Østrig, Tyskland, Belgien, Spanien, Frankrig, Grækenland, Italien, Luxembourg, Holland, Polen, Portugal, Storbritannien, Tjekkiet, Slovakiet, Rumænien, Schweiz, Finland, Norge, Sverige, New Zealand, Australien, Mexico, Nordamerika, Tyrkiet, Marokko, Chile, Peru og Brasilien. Det er femte år i træk, at Arval Mobility Observatory bringer analysen.

Fordelingen af de danske adspurgte i undersøgelsen

  • 33 procent af virksomhederne har mindre end 10 ansatte
  • 20 procent af virksomhederne har 10 til 99 ansatte
  • 27 procent af virksomhederne har 100 til 249 ansatte
  • 20 procent af virksomheder har 250 ansatte eller mere

Om Arval Mobility Observatory

Arval Mobility Observatory er en international og uafhængig analyseenhed, der indsamler og leverer objektive data inden for mobilitets- og flådesektoren. Rapporten har til formål at give et dybere indblik i branchens tendenser og løbende udvikling i en tid med voksende udvalg af mobilitetsløsninger. Læs mere og download den fulde danske rapport her.

Om Arval

Arval specialiserer sig i full service-leasing og leaser knap 1,6 millioner køretøjer på globalt plan til store internationale virksomheder, SMV’er og privatkunder. Over 8.000 Arval-medarbejdere fordelt på 29 lande arbejder hver dag på at tilbyde kunder skræddersyede løsninger, der optimerer mobiliteten og outsourcer alle risici, der er ved at administrere en bilflåde og eje en bil. Arval er stiftende medlem af Element-Arval Global Alliance, som er det længst eksisterende forbund i flådemanagementindustrien og det største af sin slags i verden med over 4.4 millioner køretøjer i 56 lande. Arval blev grundlagt i 1989 og ejes af BNP Paribas Group. Her hører Arval under Personal Banking & Services. Læs mere på www.arval.dk.

 

About Author

Kategorier