Skruer op for deleøkonomien

GoMore der er en platform for delebiler, har lanceret leasingbiler som brugerne gerne må leje ud som delebil. I juli i år oplevede GoMore en stigning på 125% i antal leasede biler og ca. halvdelen gør deres leasingbil til delebil. Leasing med delemulighed og nøglefri teknologi giver økonomisk fleksibilitet for individet og bedre udnyttelse af ressourcerne for samfundet.

Ifølge data fra Danmarks Statistik fik 103.000 familier en ny bil i 2021. Nu stiger nyregistrering af biler igen, herunder også antal leasede biler. Privatleasede biler er steget med 56,5% fra 2017 til 2022 og danskernes bilvaner forandres.

“Forbrugertilliden er lav, og økonomisk usikkerhed får mange til at genoverveje deres bilvaner – og det er positivt, for dét er der brug for på samfundsplan,” fortæller Jeanette Søby, CCO for GoMore og peger på, at leasing stiller den enkelte, bilbruger økonomisk fleksibelt og imødekommer en stadig større kundegruppes ønske om at være bilbrugere og bildelere, ikke ejere. Og fortsætter: “I juli i år så vi vækst på 125% på leasing af biler på vores danske marked, og ca. 50% af alle der leaser hos os, vælger at gøre deres bil til en delebil.  Det er en positiv udvikling, som viser at flere er bevidste om brugen af eksisterende ressourcer og tilpasser deres livsstil derefter”.

Med leasing undgår den enkelte de økonomiske risici ved at købe og eje en bil og får større fleksibilitet i brugen af bilen. GoMore tilbyder fx korttidsleasing med en varighed på ned til 1 måned og som de eneste på markedet gør virksomheden det let at udleje en leaset bil.

GoMore går forrest og demokratiserer leasingbilen
Leasingbiler står, ligesom de fleste biler, stille meget af tiden. Derfor tilbyder GoMore, som den eneste leasingplatform i Danmark, at en bil der leases hos dem, kan udlejes og blive en del af delebils-puljen.

Delebils-idéen spiller en rolle i en mere effektiv udnyttelse af klodens ressourcer; det kan reducere antallet af biler på vejene; skabe mere plads i byerne og er en økonomisk fordel for alle med et kørselsbehov.

”Vi har udlejemuligheden og deling af bilen helt fremme som et af de vigtigste argumenter til potentielle leasingkunder,” fortæller Jeanette Søby og fremhæver Nøglefri-teknologi som central. Nøglefri betyder, at man i leasingaftalen tilvælger en funktion, så den leasede bil kan udlejes uden udveksling af nøgler. Det gør det lettere for både leaser og lejer at tilvælge delebilstanken.

”Vi kalder det for en demokratisering af leasingbilen. Det har både et ressourceaspekt og et økonomisk aspekt. Flere kan få råd til den frihed en bil giver – blive bilbrugere – uden at vi får flere biler på vejene. Vi forventer at indgå 2500 leasingkontrakter i år, og det er stort for os. På den her måde bidrager vi aktivt til, at færrest mulige biler transporterer flest mulige mennesker i bilens levetid.”

En delevenlig leasingbil giver både bedre udnyttelse af eksisterende ressourcer og den økonomiske fleksibilitet, som mange danskere efterspørger.  

GoMore har lanceret leasingbiler som brugerne gerne må leje ud som delebil, hvilket er gået hen og blevet en succes.

About Author

Kategorier