Q&A – Sekretariatsleder Adam Pade, Dansk Autogenbrug

AutoNews Business bringer her i December diverse brancheorganisationers svar på forskellige spørgsmål, der også er bragt i magasinet for Auto Awards 2023. Sekretariatsleder Adam Pade, Dansk Autogenbrug (DAG) udtaler:

Hvilke ønsker har ii til Danmarks transportminister for 2024?

Der er måske andre ministre, vi som autogenbrugere har flere ønsker til, end transportministeren – herunder skatteministeren og miljø- og fødevareministeren. Men vi håber, at ministeren sammen med sin regering vil holde snuden i sporet, når det drejer sig om den ambitiøse Infrastrukturplan 2035.

Hvilke spørgsmål anser i som det mest presserende lige nu?
At gøre genbrugsdele kendte og relevante for forbrugerne – og nu som tilforn at få ændret de danske reparationsregler, så den cirkulære økonomi også har en chance i vores branche. Cirkulær økonomi savner i den grad fokus i den danske regerings klimapolitik.

Elbilerne falder i pris – er det godt eller dårligt for branchen?
De biler, der endnu ikke kører på vejene, beskæftiger vi os ikke så meget med (endnu!). Men forbrugerne bliver altid vinderne i en markedsbestemt konkurrence.

Er eller bliver bæredygtighed en værdiskaber / konkurrenceparameter?
Det giver sig selv, at bæredygtighed er en værdiskaber, for så vidt som forbruget af brugte dele slår igennem på ESG-rapporten, hvormed branchens produkter bliver endnu mere interessante.

Vil den stigende fokus på brændende el-biler blive et voksende problem. Flere norske rederier nægter allerede nu at tage el-biler med. Hvad vil der ske, hvis en forfærdelig brand opstår i en tunnel med mange dødsofre. Kan det give elbilerne dødsstødet. Eller vil de føre til udvikling af nye batterityper, der er lettere at slukke og mindre giftige end lithium-ion batterierne?
Forhåbentlig skal der hverken fatale brande eller dødsfald til, førend vi får tiltrukket os politikernes opmærksomhed om de farer, som elbilerne også rummer. Regler, vejledninger og uddannelse skal skabe tryghed, når det gælder omgangen med el- og hybridbiler. Vi forestiller os desuden helt klart, at batteriteknologien har et stort udviklingspotentiale. Det gælder ikke alene effektivitet, men også teknologi, herunder anvendelse af kostbare materialer.

Hvorfor er så få kvinder beskæftiget i branchen?
Jamen, de skal nok komme – pigerne! Branchen mangler arbejdskraft, så fokus vil med tiden i højere grad rettes mod kvinder, ligesom et projekt som Boss-Ladies er med til at skærpe både pigernes og virksomhedernes opmærksomhed om pigernes potentiale.

Hvad mener du om Euronorm 7. Er den skrap nok eller for skrap?
Det forekommer at være et ædrueligt synspunkt, at man som bilproducent modsætter sig krav om yderligere forskning i reduktionen af CO2 fra en teknologi, der i praksis har en afsætningsmæssig slutdato.

Skal der være mere synlighed omkring de udtjente batteriers genbrug og indsamling?
”Synligheden” kommer formentlig i takt med indfasningen af EU’s batteriforordning, der både handler om små og store batterier. Der bør skabes en bevidsthed om, at det ikke nødvendigvis er sorgløst at anvende et brugt batteri i sommerhuset, ligesom genvinding af batteriets materialer har betydning for EU’s adgang til at sikre sig råmaterialer uden om Kina.

Når der ikke længere kan sælges fossilbiler fra 2035, hvordan ser fremtiden så ud for de brugte fossilbiler? 
Med en gennemsnitlig levealder på omkring 15 år vil udfasningen af fossilbiler ske i ro og mag, så branchen og forbrugerne kan tilpasse sig. Herefter vil det vel være som med de gamle totakts-motorer: De kan bruges; det er bare lidt mere besværligt. Eller vi kan vende tilbage til automobilets begyndelse, hvor benzin måtte købes på recept på apoteket.

About Author

Kategorier