Q&A – Direktør Thomas Krebs, SKAD

AutoNews Business bringer her i December diverse brancheorganisationers svar på forskellige spørgsmål, der også er bragt i magasinet for Auto Awards 2023. Direktør Thomas Krebs hos SKAD udtaler:

Hvilke ønsker har du / jeres organisation til Danmarks transportminister for 2024?
Vi ønsker os, at transportministeren ser positivt på de planlagte implementeringer af EU forordninger i forbindelse med opbygning af køretøjer, så den ”danske model” med individuelle godkendelser kan fortsætte. Samtidigt, så ønsker vi os et køretøjsregister hos Færdselsstyrelsen, hvor tekniske ændringer på køretøjer er registreret og kan hentes. Desuden ønsker vi os, at transportministeren kigger på den monopoliserede situation i forbindelse med godkendelser af konstruktive ændringer på køretøjer.

Hvilke spørgsmål anser du/i for mest presserende lige nu for jeres medlemmer?
Generelt, så er spørgsmålet, om forsikringsselskaberne tager ansvar for den nødvendige betaling, så vores medlemmer kan investere i nye teknologier, der er nødvendige for, at moderne og ikke mindst elektriske biler kan repareres.Desuden er det vigtigt, at administrative byrder i form for flere regler og krav fjernes, så vores medlemmer kan bruge tiden på at tjene penge, i stede for at spilde tid foran en computer.

El-bilerne falder i pris – er det godt eller dårligt for branchen?
– Kan bilerne blive ved med at falde i pris.

Elbiler er generelt alt for dyre og mest bestemt til den mere velhavende del af borgerskabet. Lavere priser vil gøre en lille forskel for salget, men vil hovedsageligt gør ondt på bilforhandlere. For autoskadebranchen har dette ikke den store betydning.

Er eller bliver bæredygtighed en værdiskaber og et konkurrenceparameter for jeres medlemmer?
Det vil være yderst begrænset for vores medlemmer, at bæredygtighed vil skabe værdi. For at leve op til CO2 begrænsning, skal der foretages store investeringer, som mange af vores medlemmer ikke har råd til, fordi de ene og alene arbejder for forsikringsselskaberne. Desværre, så kan vi se tendenser for, at der sker markedsføring af CO2 oplysninger, som ikke har hold i virkeligheden og dermed forvrider konkurrencen. Det er vi i gang med at undersøge, så der er fair konkurrence på området.

Vil den stigende fokus på brændende el-biler blive et voksende problem. Flere norske rederier nægter allerede nu at tage el-biler med. Hvad vil der ske, hvis en forfærdelig brand opstår i en tunnel med mange dødsofre. Kan det give elbilerne dødsstødet. Eller vil de føre til udvikling af nye batterityper, der er lettere at slukke og mindre giftige end lithium-ion batterierne?
SKAD har som eneste organisation i autobranchen arbejdet i flere år med netop elbiler. SKAD er også medlem af den tværministerielle arbejdsgruppe om elbiler, der arbejder på etablering af den fornødne lovgivning. I denne forbindelse har vi udsendt retningslinjer for netop autoskadebranchen, altså karrosseriværksteder, da denne branche, ud over genbrugsbranchen, er dem, der er udsat for den største fare. Her arbejder vi på højtryk, for at sikre, at elbiler efter skade ikke er tikkende bomber, der kan bryde i brand hos bilejeren i carporten. Det kræver en del undersøgelser og investeringer på værkstederne, for at sikre. Spørgsmålet er her ikke, hvilke typer biler der brænder mest, men hvordan disse brænder. Kemien i de flydende lithium-ion batterier betyder, at disse ikke kan slukkes, hvilket giver betydelige udfordringer. Det kræver en del lovgivning, for at få tingene til at hænge sammen, og her arbejder vi politisk på netop lovgivning, der skal sætte grænser for, hvem der får lov til at reparere trafikskadede elbiler, for at undgå fejl og sløseri, når der er tale om højvolt og lithium-ion batterier.

Skal EU ind i bestræbelserne på at harmonisere de forskellige lade-systemer, så alle kan oplade via den samme app?
Det er vores opfattelse, at der skal være fri adgang til ladestationer, uden at der er krav om abonnementer. Mangel på roaming og fri bevægelighed og spændetrøjer i form for abonnementer, hæmmer lysten til at investere i en elbil og gør det svært at lade. Ydermere, så opbygger elselskaber lokale monopoler, hvor man overtager geografiske områder og dermed sætter den frie konkurrence ud af drift. Her skal der lovgives, for at sikre konkurrencedygtige priser, så alle har tilgang til billig opladning. I modsat fald vil det påvirke elbilsalget i negativ retning.

Hvorfor er så få kvinder beskæftiget i bilbranchen. Er manglende ligestilling og karrieremuligheder et problem i denne sammenhæng?
Generelt, så kæmper vi for, at få flere kvinder i vores fag. Men det må anses for værende en generel udfordring at gøre vores branche mere ”sexet” og tiltrækkende. Autobranchen har i alle år været mandsdomineret og traditionel, og det kommer nok ikke til at ændre sig meget i den nære fremtid. Det kræver en fuldstændig holdningsændring, for at tiltrække flere kvinder. I andre lande vokser andelen af kvinder betydelig i branchen, bare ikke i Danmark. Det må vi gøre noget ved.

Hvad mener du om Euronorm 7. Er den skrap nok eller for skrap?
Normer er sat af politikere i forhold til ønsker om at opnå et resultat. Hvor vidt Euronorm 7 er for skrap, vil en tryktest vise og er et politisk spørgsmål. Bilproduktion fylder meget i flere store EU-lande, hvor i Tyskland for eksempel hver syvende er ansat i branchen eller tilknyttede brancher. Om de europæiske bilproducenter kan leve op til kravene, er fortsat et stort spørgsmål, og den første modstand viser sig allerede. Vi bliver oversvømmet af kinesiske biler, fordi de kan producere meget billigere, er ikke bundet af gamle traditioner, har en hel anden lovgivning, der favoriserer industrien, samt billig arbejdskraft uden de høje krav til arbejdsmiljø. Det er og forbliver et kæmpe problem for EU. Her spiller de politiske normer en stor rolle, hvor vidt EU kan gøre sig uafhængig af Kina.

Bør opladning på arbejdspladsen fritages for beskatning?
Opladning er det samme som at tanke benzin eller diesel. Fritagelse går ud over vores samfund og de ydelser, vi som borgere har forventning om at modtage. 

Skal der være mere synlighed omkring de udtjente batteriers genbrug og indsamling?
SKAD arbejder netop med området ”sort marked”. Udtjente batterier, der ikke kan anvendes i elbiler mere, har fortsat en SoH på 65 procent eller derover. Disse batterier er super godt egnet til at blive placeret i en bryggers eller garage, hvor de kan anvendes til at gemme strøm fra solfangeranlægget. Her kan faren være, at batterierne har interne fejl og kan selvantænde. I takt med, at der kommer flere og flere elbiler på markedet, så vil antallet af udtjente eller defekte lithium-ion batterier stige. I dag er der ikke styr på, hvad der sker med de flere hundrede kilo tunge batterier. I henhold til STENA, lander de ikke hos dem. Der er mange penge i disse, og så længe der ikke er kontrol og sporing, så vil der blive drevet handel med disse på både lovlige og ulovlige måder.

Når der ikke længere kan sælges fossilbiler fra 2035, hvordan ser fremtiden så ud for de brugte fossilbiler? 
Brugte fossilbiler vil stige i værdi de kommende år, på trods af, at afgifter på benzin og diesel, samt vægtafgiften forhøjes. Der vil fortsat være områder, hvor det vil være svært at have en elbil, og ikke at glemme alle de borgere, der på ingen måde har råd til en elbil. Man må ikke glemme, at virkeligheden er ofte forskellig fra politiske drømmescenarier. Desuden ved vi endnu ikke, om elbiler kommer til at stå alene som alternative. Der forskes rigtig meget indenfor området, og det vil undre mig, hvis der ikke kom nogle helt nye opfindelser og muligheder.

About Author

Kategorier