Målet er at drive 150.000 ladestandere indenfor 1,5 år

Vejdirektoratet har udvalgt TotalEnergies som en af de operatører, der skal udbygge ladeinfrastrukturen langs statsvejnettet. Allerede i år opsætter TotalEnergies koncernens første lyn-ladestandere, som kommer til at stå ved Thisted. 

De nye ladestandere i Thisted bliver en del af en større udrulning af danske lyn-ladefaciliteter. Konkret skal TotalEnergies drive fire ladepunkter, placeret på to ladestandere, der hver har en kapacitet på 300 kilowatt. Ladestanderne er klar til brug inden årets udgang.

“Vi er glade for at kunne tage dette første skridt og blive en del af elektrificeringen af trafikken i Danmark, som jo er en af de sektorer, der udleder mest CO2. I Danmark forventer vi, at ladestanderne ved Thisted blot er begyndelsen på opbygningen af et netværk af ladestandere til både person- og lastbiler. Vi ser et stort potentiale” siger direktør for TotalEnergies Danmark Martin Rune Pedersen og tilføjer: “TotalEnergies bringer stærk erfaring med opladning til elbiler ind på det danske marked, og det nye tiltag er helt i tråd med vores ambition om at omstille virksomheden til fremtidens energiformer.”

Europæisk erfaring 
TotalEnergies driver i dag over 30.000 ladestandere til elbiler i Europa og har et mål om at femdoble antallet frem mod 2025. Energivirksomheden kommer således med solid erfaring inden for vedvarende energi og e-mobilitet, og er klar til at bidrage til de danske nationale ambitioner om øget elektrificering og dekarbonisering af vejtransporten, herunder også den tunge transport.

Ladestandere til elbiler er blot et af de seneste skridt på vejen i den globale transformation, som TotalEnergies har iværksat. Virksomheden er ved at omstille sin globale forretning, så man opnår klimaneutralitet i alle globale aktiviteter i 2050 sammen med samfundet som helhed. Porteføljen tæller allerede nu 19 gigawatt installeret kapacitet af vedvarende energi, svarende til forbruget hos 19 millioner husstande med et elforbrug som det danske. I 2023 forventer TotalEnergies at investere mere end 30 milliarder kroner i fremtidens energiformer.

About Author

Kategorier