Hård kritik mod ny skrotpræmie – Der er ikke råd til en elbil

Den svenske Miljø- og klimaminister Romina Pourmokhtari oplyste i denne uge, at den svenske regering har til hensigt at indføre en midlertidig præmie for dem, der skrotter deres ældre fossildrevne bil med og i stedet leaser eller køber en elbil. Forslaget modtager nu hård kritik fra Riksförbundet M Sverige, som mener, at reformen er en fejlvurderet.

– Det overrasker os, at regeringen gør sådan her. Alle, der kører i en decideret skrotbil i dag, vil ikke have råd til at købe en ny elbil i morgen. Tanken med en skrotningspræmie er, at de med små økonomiske marginaler, og som kører de ældste biler, stadig skal kunne opgradere til en lidt nyere, renere og mere sikker bil, siger Heléne Lilja, kommunikations- og samfundschef i Riksförbundet M Sverige.

Frem til 2007 var der en skrotningspræmie og en eventuel genindførelse er sket ved, at skrotningen er faldet over tid. Gennemsnitsalderen for skrottede biler i Sverige er i dag tæt på 20 år, sammenlignet med for fem år siden, hvor gennemsnittet var 18 år. Repræsentanter for bilindustrien, transportsektoren og bilejere foreslog for nylig en skrotningspræmie rettet mod biler ældre end 15 år.

De ældste biler har høje udslip og står for en stor del af de alvorligste trafikulykker, mens nyere biler er mere brændstoføkonomiske, rene og trafiksikre. En skrotningspræmie er en sikker reform for at yngre biler i den svenske bilpark og fremskynde den grønne omstilling.

I november sidste år skrottede den svenske regering klimabonussen for biler med lavt udslip. I stedet indfører regeringen introduktionsstøtte til lette el-lastbiler og forstærker Klimamiljøet, investeringsstøtten til ny klimasmart teknologi.

Den svenske regering har kastet den tidligere omstillingspolitik, hvis bærende grundlag var reduktionsforpligtelsen og klimabonussen, over bord. I stedet er der foretaget store investeringer i ladeinfrastruktur i Sverige. Den nye orientering bidrager ikke så stærkt til reducerede udslip og omstilling af køretøjsflåden. Derfor synes vi, at bonussen og en bredere skrotningspræmie på mindst 10.000 SEK  skal genindføres, siger Heléne Lilja.

About Author

Kategorier