Bilsalget bremsede op i sidste måned

Det nye år har budt på et bilsalg, der i første måned gik ned af bakke, hvilket var forventeligt, da skattelettelserne fra finanslovsaftalen først træder i kraft ved indgangen til anden måned af 2024.

Bilåret 2024 fik en større opbremsning i bilsalget, da der i januar, blev indregistreret 8.848 nye personbiler svarende til et fald på 15 procent sammenlignet med januar sidste år. Faldet kan skyldes, at stigningen i bundfradraget i registreringsafgiften for elbiler, som var en del af finanslovsaftalen, først træder i kraft 1. februar. Det har skabt et incitament til at vente med at indregistrere og derved kunne betale en lavere registreringsafgift.

“Danskerne er prisfølsomme, og derfor påvirkes elbilsalget af et lavere bundfradrag i registreringsafgiften. Heldigvis hæves fradraget fra februar, hvor vi forventer, at der igen bliver sat strøm til især elbilsalget,” siger Mads Rørvig, adm. direktør for De Danske Bilimportører.

Den videre udvikling i elbilsalget kræver gode rammer

Resultatet af bilsalget for januar illustrerer, at afgiftsniveauet har stor betydning for forbrugeradfærden. Hvor andelen af elbiler af det samlede bilsalg i december måned oversteg 50 procent, er den i januar faldet til 35 procent, hvilket er den laveste andel siden august 2023. Det er dermed langt fra forventningen om, at elbilandelen kommer til at stige betydeligt i 2024.

“Andelen af elbiler i personbilsalget i januar ligger på et markant lavere niveau end vi så i december. Elbilsalget påvirkes betydeligt af afgiftsniveauet, og derfor er det særligt vigtigt for den grønne omstilling, at afgifterne ikke kommer til at stige fra 2026, som det ellers er planen i den nuværende politiske ramme,” siger Mads Rørvig, adm. direktør for De Danske Bilimportører.

About Author

Kategorier