Bilhuse i det midt- og vestjyske fusionerer for at ruste sig til fremtiden

AutoNews Business kan idag bringe nyheden om endnu en fusion i den danske bil- autobranche. Denne gang er det en fusion, der er forankret i de tre for bilbranchen velkendte familiedrevne bilhuse; A.V. Vejgaard A/S i Ringkøbing, Tang Biler A/S i Holstebro og Lemvig samt Haaning Automobiler A/S i Thisted og Nykøbing. Tilsammen har de over 180 års erfaring fra bilbranchen.

Tilbage i 2016 tog vi et for os på daværende tidspunkt stort skridt med det fælles opkøb af VW og SKODA i Herning i selskabet Auto Group Nordvest A/S. Kongstanken med det fælles ejerskab af Auto Group Nordvest har altid været at arbejde hen imod en sammenlægning af vores respektive bilhuse. Fokus de første år var at få en rentabel forretning i Herning. Sideløbende hermed igangsatte vi en proces med at samle de administrative opgaver (bogholderi, HR, uddannelse mv.) i et Shared Servicecenter med udgangspunkt fra adressen på Tjelevej i Herning, fortæller Kenneth Tang, adm. direktør, Tang Biler A/S og kommende direktør for det nye selskab til AutoNews Business.

De fusionerende selskaber består af Auto Group Nordvest A/S (fortsættende selskab), Haaning Automobiler A/S, A.V. Vejgaard A/S, Tang Biler A/S, Tang Biler Lemvig A/S, Tang Biler Nybovej 25 A/S.
Den samlede aktivitet samles i det fortsættende selskab Auto Group Nordvest A/S. Efter fusionen vil der være +150 medarbejdere fordelt på filialerne VW og Audi service Herning, SKODA, Seat og Cupra Herning, VW og SKODA Holstebro, VW Ringkøbing, Thisted, Nykøbing Mors og Lemvig.

Denne fusion vil få en helt ny betydning for vores samlede forretning. Vi vil få en række stordriftsfordele, som er nødvendige i en meget omskiftelig tid, hvor der stilles større krav til forhandlerne, oplyser Henrik Larsen, indehaver Haaning Automobiler A/S.

– Generelt oplever bilbranchen en konsolidering i disse år og der er flere lignende eksempler, hvor andre bilhuse samler deres aktiviteter. Fusionen foretages for at ruste sig til en fremtid i bilbranchen med nye teknologier, øgede krav fra myndigheder, digitalisering samt ikke mindst nye købemønstre hos kunderne. Vi vil samtidig nyde gavn af de mange kompetencer, der er i de enkelte bilhuse, således vi fortsat kan yde en god service i alle vores forretninger, supplerer Anders Vejgaard, direktør A.V. Vejgaard A/S og bestyrelsesformand for det nye selskab til AutoNews Business.

Ny ledelse og ejerkreds

Direktionen i det fusionerede selskab sammensættes af adm. direktør Kenneth Tang og CFO Michael Agerskov Ustrup.

Bestyrelsen i det fusionerede selskab sammensættes af Anders Vejgaard, formand – direktør og aktionær i A.V. Vejgaard A/S, Henrik Larsen – filialchef og aktionær i Haaning Automobiler A/S, Martin Tang – salgsdirektør og aktionær i Tang Biler A/S samt selskabets advokat Henrik Lyhne.

I forlængelse af fusionen takker tidligere direktør for Auto Group Nordvest A/S Mads Peter Lindvig af og forlader ejerkredsen – det samme gælder Torben Haaning, nu forhenværende medejer af Haaning Automobiler A/S. Michael Viborg Pedersen, nu forhenværende medejer af SKODA Holstebro, udtræder ligeledes af ejerkredsen, men fortsætter i hans nuværende stilling i koncernen.

Den samlede ejerkreds vil fremadrettet bestå af Kenneth Tang, Martin Tang, Anders Vejgaard, Anne Mette Vejgaard, AC Vejgaard, Henrik Larsen, Michael Agerskov Ustrup, Torben Hedegaard Jensen og Jacob Thomsen.

Den endelige fusion af selskaberne sker først i sommeren 2024, hvor fusionen forventes endeligt godkendt.

About Author

Kategorier