Direktør Asger Poulsen slår fast, at organisationen vil vækst. Vi har fastlagt en ambitiøs vækststrategi og forventer at vokse omsætningen betydeligt over inflationen.

au2parts forventer at øge omsætningen betydeligt over inflationen

AutoNews Business har taget en dialog på direktionsgangen hos danske autogrossist au2parts, der idag er garant for 40 afdelinger på landsplan. Ved årsskiftet kom der ny direktør hos au2parts, der er salgsdivisionen i Aktieselskabet CARL CHRISTENSEN (i daglig tale CAC). 

Dialogen falder indledningsvist på, hvordan tallene ser ud hos grossisten. Her oplyser direktør Asger Poulsen “au2parts er fuldt ejet af CAC, men der er stadig et par selvstændige grossister tilknyttet, ligesom vi har en medejer i et af selskaberne. Når man derfor taler om salget, er det relevant at kigge på au2parts, som i dag udgør 96% af salget i CAC. Skal man til gengæld vurdere indtjeningen, er man nødt til at finde tallene i CAC’s årsregnskab. I au2parts omsatte vi i 2022 for knap 1,2mia., hvilket var ca. 60mio. mere end året før. Ser man på vores indtjening i koncernen, havde vi sidste år et pænt resultat på godt 50mio., som dog var lidt lavere end i 2021. Den primære årsag var, at vi i 2022 åbnede to nye afdelinger i hhv. Frederikssund og Aabenraa.”

Hvis man kigger den nye direktør over skuldrene, kan det konstateres, at der er lavet flere nye tiltag efter tiltrædelsen på direktionsgangen. Den største ændring har været en strømligning af au2parts med færre regioner, hvor regionscheferne har fået større ansvar for bearbejdningen af markedet lokalt. I den forbindelse har au2parts også flyttet deres konceptkonsulenter ud i regionerne, så de kan være med til at understøtte salget og omvendt. Groft sagt kan grossisten jo kun vokse på to måder; enten skal de have flere kunder og/eller deres eksisterende kunder skal købe mere. au2parts arbejder derfor på en strategi, hvor de sætter fokus på driftsoptimering af deres primære kunder, så de kan tjene mere. På denne måde bliver kunderne bedre i stand til, i samarbejde med konsulenterne, at udvikle deres forretninger, uanset om det er interne optimeringer eller gennem overtagelse af nye værksteder lyder det fra Poulsen.

Når det kommer til andre kommende tiltag, skinner det tydeligt igennem, at fokus iøjeblikket er au2messen, der afholdes i messehallerne i Fredericia. Her introduceres der flere nye produktområder, som grossisten forventer sig meget af. Desuden har de netop mandet op i deres ”au2råd” for at kunne understøtte driftsoptimeringen af kernekunderne. Desuden er organisationen på vej med udvidelse af deres KAM funktion.

Forudsigelserne for au2parts målsætninger de næste 5 år 

Her udtaler direktøren “Lad mig med det samme slå fast, at vi vil vækst. Vi har fastlagt en ambitiøs vækststrategi og forventer at vokse omsætningen betydeligt over inflationen. På markedet kommer vi til at se nye strukturer, hvor vi i afdelingerne kommer til at arbejde som teams for at optimere værkstederne. Vores opgave bliver i mindre grad det direkte salg og i højere grad optimering af vores kernekunder. Vi skal sikre, at kunderne oplever en stor værdi ved at indgå et tæt partnerskab med au2parts. Omvendt vil vi også kigge på, hvordan vi kan tilpasse vores tilbud til kunder, der blot går efter en lav pris. Dette bliver så uden de gratis udenomsservices, som vi tilbyder kernekunderne.”

Branchen er igang med en stor forvandling. Derfor er det også interessant, at høre Asger Poulsens bud på hvad de største udfordringer er i de kommende år, set med au2parts øjne.

“Der tales meget om en mulig økonomisk nedtur i Europa. Hidtil har den danske medicinalindustri holdt dansk økonomi oppe, men det er klart, at hvis Danmarks eksportmarkeder rammes af afmatning, så vil det smitte af på danske arbejdspladser, og arbejdsløshed er en potentiel stor trussel i og med at det vil reducere bilernes anvendelse og dermed vedligehold af disse biler.”

Og uddyber: “På den længere bane er naturligvis eventuelle politiske indgreb mod privatbilismen i form af afgifter. Endelig ved vi, at elbilerne, som i Danmark og andre rige lande i Europa er blevet begunstiget med afgiftsfrihed, vil reducere reparationsværdien for værkstederne. For at understøtte de frie værksteders muligheder har vi allerede lanceret ”det grønne e” med uddannelse og værktøj til reparation og service af el- og hybridbiler. Vi er også på vej med flere nye tiltag på dette område, ligesom vi har opbygget et større lager af originale dele til elbiler.”

Et kig på koncepterne 

Når det kommer til nye tiltag hos kæde koncepterne, oplyser kædechef Jesper Valentin Lund: “Vi er i fuld gang med opstarten af vores lærlingeprogram, de første lærlinge starter op mandag i uge 39. Det er lavet i samarbejde med Tradium Randers. Vi forventer, at der kommer yderligere Tekniske Skoler med i vores lærlingeprogram, dog først i 2024. Vi lægger stor vægt på at kunne uddanne flere dygtige lærlinge til branchen. Derudover udvikler vi hele tiden vores koncepter til at være relevante for vores medlemmer. Vi ønsker at bringe så meget værdi til vores medlemmer som muligt.

Antal værksteder er idag opgjort til:

    • AutoPartner: 240 værksteder
    • Teknicar: 130 værksteder
    • NoName: 185 værksteder
    • Det grønne e: 250 værksteder

 Et kig frem i tiden for kædekoncepterne oplyser Lund: “Vores forventninger til fremtiden er positive, vi forventer at fastholde de værksteder, som allerede er i vores kæder. Og det til trods for den ”uro”, der er i markedet. Nye grossister melder sig med andre muligheder for samhandel, ganske vist på et væsentlig forringet servicegrundlag. Det kan have betydning på den korte bane.

Og fortsætter “På den lange bane er vi sikre på, at betydningen af at have en leverandør/partner i ryggen, som tilbyder en lang række af services/ydelser vil betyde mere for det enkelte værksted. Et professionelt værksted har brug for e partner som både tager sig af virksomhedsoptimering, uddannelse af svende/lærlinge, rekruttering, generationsskifte, IT-systemer og meget mere. Kort fortalt en total leverandør.”

Lige rundt om hjørnet

Den afsluttende dialog tages med Marketingchef Lone Møller Borup, der har godt gang i planlægningen af den kommende fagmesse i Fredericia, der bærer titlen au2messe, hvor der i år er 140 udstillere.

I år gør man noget anderledes versus sidste år, her forklarer Lone Møller Borup: 

Vi vil i år have et overordnet tema i tråd med vores payoff ”Så meget mere end reservedele”. Her zoomer vi ind på de serviceydelser, vi hver dag tilbyder vores kunder. Der vil på messen bliver små korte indlæg i løbet af de to messedage og vi får besøg af Autobranchens Podcast.

Og fortsætter: “På den fælles konceptstand  vil man kunne se de nye markedsføringsuniverser, både digitalt og på print og kunne blive inspireret. Her vil man også kunne få en snak med au2parts-holdet, f.eks. omkring generationsskifte, optimering af indtjening og hvordan man kan blive mere synlig i den ”digitale telefonbog” med SEO/SEM og med en Facebook-pakke.

Og afslutter: “Så selvfølgelig ingen messe uden skarpe messetilbud fra vores mere end 140 udstillere. Noget der dog er det samme igen i år, er vores velkendte Arizona burgere. Messen løber i dagene 25. – 26. oktober 2023 i Messe C Fredericia.”

 

About Author

Kategorier