Styrker sin strategi med nye ambitiøse mål

Strategi styrkes med fokus på ansvarlighed og bæredygtighed via nye ambitiøse mål for 2030 og 2040 hos Volvo Cars. Mærket øger blandt andet sit fokus på biodiversitet og sigter efter at have 100 procent af Volvo Cars’ gæld hæftet til Green Finance Framework eller andre initiativer relateret til bæredygtighed inden 2025.

”Det er ikke til forhandling at gøre noget for at bekæmpe klimaforandringerne, og det at være en fuldelektrisk bilproducent er et vigtigt skridt på den rejse. Vi arbejder på at reducere udledninger i hele vores værdikæde, og i takt med det har vi også et ansvar for at gøre endnu mere, fx at se på vores aftryk på biodiversiteten. Vores nye strategi er designet til at hjælpe med netop det,” siger Jim Rowan, administrerende direktør i Volvo Cars.

Volvo Cars’ nye ambitioner for 2030 er:

 1. CO2-udledningen pr. bil skal reduceres med 75 procent (sammenlignet med niveauet i 2018)
 2. Energiforbruget i driften pr. gennemsnitlig bil skal reduceres med 40 procent (sammenlignet med niveauet i 2018)
 3. Volvo Cars vil bruge mere genanvendt materiale – 30 procent over hele bilparken og 35 procent på nye bilmodeller
 4. Vandforbruget i driften pr. gennemsnitlig bil skal reduceres med 50 procent (sammenlignet med niveauet i 2018)
 5. Mindst 99 procent af alt driftaffald skal enten genbruges eller genanvendes.

Ingen CO2-udledning inden 2040

Volvo Cars’ nye ambition er helt at stoppe med at udlede CO2 inden 2040. Det er en udbygning af den tidligere målsætning om at være klimaneutral inden 2040, hvor Volvo Cars blandt andet ville benytte såkaldt carbon removals til at indkapsle og fjerne CO2-udledninger. Førsteprioriteten er nu at reducere CO2-udledningerne helt. Volvo Cars opfordrer sine leverandører til at gøre det samme.

Volvo Cars har også en ambition om, at 100 procent af al gæld skal være hæftet til initiativer som Green Finance Framework eller inkludere anden bæredygtighedsrelateret finansiering inden 2025. Det er en erkendelse af, at finansiering spiller en afgørende rolle i at fremme en mere bæredygtig udvikling.

Året 2030 bliver en milepæl for Volvo Cars. Volvo Cars forventer at være en fuldelektrisk bilproducent og have nedsat CO2-udledningerne pr. bil med 75 procent sammenlignet med niveauet i 2018. Planen er, at kombinationen af kun at producere fuldelektriske biler samt at reducere CO2-udledningerne med 30 procent i både forsyningskæde og egen drift vil bane vejen for at nå målsætningen.

Volvo Cars har gjort flere fremskridt, siden strategien med fokus på ansvarlighed og bæredygtighed blev lanceret i 2019. Blandt andet er 69 procent af driften nu drevet af klimaneutral energi mod blot 55 procent i 2019. Alle produktionsanlæg kører på 100 procent klimaneutral elektricitet. Det tal var kun 80 procent i 2019. Volvo Cars har også reduceret CO2-udledningen pr. bil med 19 procent siden 2018.

Vejen til at blive en cirkulær virksomhed inden 2040

Volvo Cars sigter mod at bruge gennemsnitligt 30 procent genanvendt materiale i alle biler inden 2030. Det er også målet, at alle bilmodeller, der lanceres fra 2030, skal bestå af mindst 35 procent genanvendt materiale.

Volvo Cars har arbejdet med mere cirkulær økonomi siden 2019. Genanvendte materialer udgør allerede en større andel af materialerne i nyere Volvo-modeller end tidligere, og fx er knap 25 procent af al aluminium i Volvo EX30 genanvendt, mens cirka 17 procent af alt stål og plast i bilen også er genanvendt.

99 procent af alt driftaffald i 2030 skal enten genbruges eller genanvendes.

Fokus på naturen

Volvo Cars vil engagere sig i genoprettende initiativer fremfor udelukkende at fokusere på at reducere fremtidige påvirkninger. Volvo Cars har fået udarbejdet en påvirkningsvurdering af produktions- og salgsdata fra 2021 for at estimere det årlige aftryk på biodiversiteten med den såkaldte ReCiPe-model. Resultatet danner grundlag for Volvo Cars’ ambition om at blive netto-positiv på tværs af værdikæden og bidrage til en mere naturpositiv fremtid.

Bedre beskyttelse af mennesker

Volvo Cars ønsker at påvirke samfundet positivt. Volvo Cars har fx arbejdet med virksomhedens skadesfrekvens (LTCR-tal), der beskriver hyppigheden af arbejdsulykker. Volvo Cars har en brancheførende skadesfrekvens på 0,04, men målet er at få den ned på 0,02 inden 2030. Volvo Cars arbejder også med at sikre beskyttelse af menneskerettigheder i hele værdikæden med en proces, der sporer, identificerer, vurderer og håndterer menneskerettighedsrisici.

Volvo Cars’ offentliggør hele den nye strategi senere på året og kommer også til at løfte sløret for flere initiativer.

Det med småt: 

 • Hele bilparken inden 2030: Alle modeller, der i øjeblikket er under produktion på det tidspunkt.
 • Forskellige initiativer: Volvo Cars støtter blandt andet Red Barnet og UNICEF’s indsats i Ukraine økonomisk og med naturalier og samarbejder med Girls Who Code.
 • Netto-positivitet på tværs af Volvo Cars’ værdikæde: Volvo Cars vil igangsætte tiltag for at undgå og reducere påvirkninger af naturen samt deltage i restaurering og genopretning af natur til en grad, der positivt balancerer Volvo Cars’ negative påvirkninger.
 • Fokus på naturen: Volvo Cars mål om at bidrage til en positiv natur betyder, at der ikke kun stræbes efter at være netto-positiv, men også sigtes mod konstant at reducere nye negative påvirkninger sammenlignet med 2021.
 • Skadesfrekvens (LTCR): Skadesfrekvensen er defineret som antallet af arbejdsulykker og erhvervsulykker, der er rapporteret med mindst én dags sygefravær, divideret med antallet af arbejdstimer og multipliceret med 200.000.
 • Processer til at spore, identificere, vurdere og håndtere menneskerettighedsrisici: Det er en globalt implementeret proces for nøje undersøgelse og vurdering af potentielle eller faktiske skadelige virkninger samt en prioritering af handlinger for at ophøre, forebygge, mindske og afhjælpe identificerede menneskerettighedskrænkelser. Processerne skal opfylde det kommende EU-direktiv om virksomheders bæredygtige due diligence (CSDDD) og Volvo Cars’ program for overholdelse af menneskerettigheder. Det inkluderer et ansvarligt kildekontrolsystem, der sigter mod at introducere en formaliseret og konsistent proces til proaktivt at håndtere menneskerettigheder og miljørelaterede risici i Volvo Cars’ forsyningskæder for alle identificerede materialer af bekymring (RMOC).

About Author

Kategorier