Repræsentantskabsmøde hos Dansk Bilbrancheråd sætter skarpt fokus på de unge

I disse timer afholder Dansk Bilbrancheråd deres repræsentantskabsmøde, der altid afholdes den sidste fredag i september – det vil i år sige fredag d. 29. september. Mødet afholdes dette år i Billund på Lego Conference & Hotels.

Der er 150 deltagere til mødet som er delegerede medlemmer, dertil partnere, kærester og ægtefæller.

Til mødet deltager de delegerede fra lokalforeningerne. Desuden deltager kædecheferne for værkstedskæderne samt associerede partnere, såvel Dansk Bilbrancheråds samarbejdende forsikringsselskaber, Topdanmark og Købstædernes Forsikring.

Direktør Erik S. Rasmussen fra Dansk Bilbrancheråd udtaler til AutoNews Business: “Vores repræsentantskabsmøde er stedet, hvor vi får godkendt bestyrelsens beretning og årsrapport, samt at der sker valg til bestyrelsen. Når vores møde er ovre idag, har vi et mere festligt og løst indlæg hvor Lars Brygmann giver sit foredrag om sin tur; ”Artic challenge – på telttur i -32 grader”, for at sætte stemningen til networking i branchen. Når Lars Brygmann slutter, vil der været en netværkskomsammen, hvor øvrige samarbejdspartnere er inviteret.”

Og fortsætter: “Et af hovedpunkterne på repræsentantskabsmødet vil være de unge og hvordan vi tiltrækker dem til branchen. At de unge bliver interesseret i erhvervsuddannelserne og vælger at blive f.eks. mekaniker er altafgørende for vores fremtid og derfor noget vi kommer til at bruge en del tid på dette til mødet. Samtidigt ser vi frem til gode debatter og ideudvikling om dette med de delegerede.”

Såvidt AutoNews Business er informeret vil der fratræde et bestyrelsesmedlem, hvem der bliver valgt ved vi naturligvis ikke for nuværende.

 

About Author

Kategorier