Q&A – Direktør Erik S. Rasmussen, Dansk Bilbrancheråd

AutoNews Business bringer her i December diverse brancheorganisationers svar på forskellige spørgsmål, der også er bragt i magasinet for Auto Awards 2023. Direktør Erik S. Rasmussen hos Dansk Bilbrancheråd udtaler:

Hvilke spørgsmål anser du/i for mest presserende lige nu for jeres medlemmer?

En af samfundets – og ikke blot branchens eller vores medlemmers – store udfordring er manglen på faglært arbejdskraft, nu og i særdeleshed i fremtiden. Der bliver færre unge, og alt for få af disse vælger at blive faguddannet. Det er et problem, for hvem skal sikre den faktiske grønne omstilling? Hvem skal holde elbilerne kørende på vejen, hvem skal sikre strømmen, der skal erstatte fossile energikilder og hvem skal vedligeholde og livstidsforlænge de ressourcer, som vi tager i brug?

Det er en udfordring, der skal tages seriøst, for ellers ender branchen i en meget alvorlig knibe. Der er få unge og der er kamp om dem, hvilket foreningen Tun Din Fremtid har øje for. Foreningen er stiftet for at markedsføre uddannelser i branchen overfor de unge, så de vælger f.eks. at blive mekanikere, og en stor del af foreningens ressourcer stammer fra Dansk Bilbrancheråd, disses lokalforeninger og samarbejdspartnere. Rådet har ansat en lærlingekonsulent dedikeret til at støtte kampen for flere mekanikere gennem blandt andet Tun Din Fremtid-kampagnen og deltagelse i lokale uddannelsesdage, så synligheden af karrieremulighederne i branchen øges.

Herudover foregår der dagligt en stor indsats hos vores medlemmer, da disse er ekstremt gode til at tage lærlinge ind og investere tid og ressourcer i at uddanne fremtidens mekanikere. Så et af de vigtigste spørgsmål lige nu er; hvem er med os i kampen for flere lærlinge? For hvis branchen som helhed ikke kæmper sammen – så taber vi alle.

Er eller bliver bæredygtighed en værdiskaber og et konkurrenceparameter for jeres medlemmer?

I Dansk Bilbrancheråd tror vi på, at bæredygtighed kommer til at spille en fortsat større rolle, når forbrugerne skal vælge værksted. Vi tror på, at kommende generationer i stigende grad vil prioritere lav CO2-udledning og bæredygtighed højt – de vil ikke kun køre grønt, men også få bilen serviceret med så lavt miljøaftryk som muligt.

Som brancheorganisation har vi derfor en enestående mulighed for både at hjælpe vores medlemmer i denne nye verden, samtidig med at tiltagene gør en positiv forskel for miljøet. Vi gør dette ved at udvælge samarbejdspartnere og udvikle tilbud, der kan hjælpe vores medlemmer til at drive virksomhed med så lavt klimaaftryk som muligt. Udover at vi allerede tilbyder omfattende rådgivende om bæredygtighed og ESG-rapportering, så har vi, for at sætte ekstra skub i udviklingen, indgået i et samarbejde med en ekstern konsulent, som kan hjælpe vores medlemmer med at skabe en mere bæredygtighedsorienteret virksomhedsprofil gennem konkrete CO2-reducerende tiltag på værkstederne og fokus på virksomhedernes forbrug. Vores samarbejdspartner har fokus på hele virksomheden, så vores medlemmer kan udvikle en miljømæssig og social ansvarlig virksomhedsprofil, som skaber værdi for virksomheden, miljøet, samfundet og bundlinjen.

Vores medlemmer er i forvejen gode til at passe på miljøet og at være økonomiske med ressourcerne, men med vores nye samarbejdspartner kommer hele virksomhedsbilledet i spil, så de kommende forbrugere har nemmere ved at vælge de rigtige værksteder, når de i stigende grad søger bæredygtighedsorienterede værksteder.

Hvorfor er så få kvinder beskæftiget i bilbranchen. Er manglende ligestilling og karrieremuligheder et problem i denne sammenhæng?

I Tun Din Fremtid går vi målrettet efter de unge kvinder. Branchen har i for mange år været mandsdomineret grundet manglende fokus på kvinderne, men dette retter vi op på nu i vores Tun Din Fremtid-kampagne. I kampagnens lærlinge-racingteam har vi, på vores kun to år, haft hele to unge kvinder igennem forløbet, hvoraf den ene også er rollemodel for mekanikeruddannelsen. Det har allerede skabt stor opmærksomhed på, at branchen er en god levevej med mange spændende karrieremuligheder- også for kvinder.

Når der ikke længere kan sælges fossilbiler fra 2035, hvordan ser fremtiden så ud for de brugte fossilbiler?

Når der stoppes for salget af nye fossilbiler, så vil de brugte fossilbiler stige i pris og blive et sjældent og efterspurgt produkt, da der stadig vil være forbruger, der efterspørger dem. Nok kan salget af nye fossilbiler forbydes, men en stor gruppe af samlere vil sikre deres overlevelse til eftertiden – har man benzin i blodet, vil man have benzin i tanken.

About Author

Kategorier