Q&A – Adm. direktør Gitte Seeberg, AutoBranchen Danmark

AutoNews Business bringer her i December diverse brancheorganisationers svar på forskellige spørgsmål, der også er bragt i magasinet for Auto Awards 2023.

Adm. direktør Gitte Seeberg hos AutoBranchen Danmark udtaler:

Hvilke ønsker har du / jeres organisation til Danmarks transportminister for 2024?

“Helt grundlæggende ønsker vi, at der sikres gode og sikre rammer om privatbilismen i Danmark, hvilket betyder ro om afgifterne og en indsats mod den trængsel, der mange steder er et problem. Samtidig er det afgørende, at transportministeren fjerner den usikkerhed, som loven om vanvidsbilisme har betydet for branchen. Der er brug for en vejledning i, hvordan man sikrer sig mod at få konfiskeret sin bil, hvis en kunde eller medarbejder kører vanvidsbilisme i den. Endelig skal den voldsomme mangel på arbejdskraft afhjælpes, hvilket regeringen heldigvis har fokus på med indsatsen for at sikre flere faglærte. Jeg tror, der er brug for yderligere investeringer i uddannelserne for at tiltrække faglærte nok, så det vil vi presse på for. Samtidig bør vi tage et opgør med reparationsgrænsen, så vi kan sikre arbejdspladser og indtjening på værkstederne.”

Hvilke spørgsmål anser du/i for mest presserende lige nu for jeres medlemmer?

“Manglen på arbejdskraft er mange steder problematisk, og det samme er indkøbspresset fra forsikringsselskaberne, der presser indtjeningen ned på tværs af branchen. Generelt står branchen i en situation, hvor forretningsmodellerne er under pres og nye indtjeningsmulighed skal udvikles. Mange har svært ved at tjene penge på nye biler, de brugte bilers pris hopper op og ned og også eftermarkedet er under pres. Alt det forværres af den generelle økonomiske situation, hvor inflation og energipriser og generel lav forbrugertillid også påvirker branchen.”

El-bilerne falder i pris – er det godt eller dårligt for branchen?
– Kan bilerne blive ved med at falde i pris.

“Det kan både være godt og skidt. Det stiller jo større krav til lagerstyring og indkøb, men betyder også, at nye kundegrupper kan blive interesserede i elbilerne. Prisfastsætning af brugte elbiler bliver uden tvivl en udfordring i fremtiden, hvor man skal lære at tage batteriets stand med ind i betragtning og hvor den teknologiske udvikling går så hurtigt, at bilerne måske mister værdi hurtigere, end vi er vant til at se fra benzin- og dieselbiler.”

Er eller bliver bæredygtighed en værdiskaber og et konkurrenceparameter for jeres medlemmer?

“Det bliver i hvert fald noget, som man bliver nødt til at forholde sig til. Vi har lige set, at Tryg har gjort en bæredygtighedsscreening obligatorisk for deres leverandører og de mange bæredygtighedskrav vil betyde, at værksteder og forhandlere, der ikke kan svare tilfredsstillende på deres kunders spørgsmål, kan blive valgt fra. Det er afgørende, at man ikke smykker sig med lånte fjer, for greenwashing er virkelig noget, der vil blive slået hårdt ned på i fremtiden.”

Vil den stigende fokus på brændende el-biler blive et voksende problem. Flere norske rederier nægter allerede nu at tage el-biler med. Hvad vil der ske, hvis en forfærdelig brand opstår i en tunnel med mange dødsofre. Kan det give elbilerne dødsstødet. Eller vil de føre til udvikling af nye batterityper, der er lettere at slukke og mindre giftige end lithium-ion batterierne?

“Jeg tror ikke, det bliver et stort problem. Det er kun naturligt, at nye teknologier kan give nye udfordringer og at det tager lidt tid at tilpasse sig. Batteriteknologien udvikler sig lynhurtigt, og generelt er jeg mere bekymret for adgangen til de råstoffer, som er nødvendige og som kineserne i høj udstrækning sidder på. Her kan en eventuel handelskrig med Kina skaber problemer som er langt mere alvorlige end brande i enkelte elbiler.”

Skal EU ind i bestræbelserne på at harmonisere de forskellige lade-systemer, så alle kan oplade via den samme app?

“Jeg skal ikke gøre mig klog på, om det skal være med en app eller ej, men jeg synes afgjort, at det vil give mening, hvis EU står for ensretning og strømlining, så det er nemt og bekvemt at lade op – uanset hvor i Europa man måtte befinde sig. Vi har jo set i Norge, at rækkeviddeangsten er blevet erstattet af ladeangst – altså usikkerhed om, hvorvidt man kan finde ud af at bruge den oplader, man kommer frem til. Markedet er endnu umodent og mange forskellige løsninger konkurrerer i øjeblikket, men jeg er sikker på, at vi med tiden finder løsninger, der gør det lige så nemt og rutinepræget at lade op, som det i dag er at tanke sin bil.”

Hvorfor er så få kvinder beskæftiget i bilbranchen. Er manglende ligestilling og karrieremuligheder et problem i denne sammenhæng?

“Det går heldigvis fremad med ligestillingen i branchen, også selvom det går noget langsomt for mit temperament, men vi ser flere og flere kvinder på uddannelserne, hvad end det er som autolakerer eller bilsælger – og det er meget positivt, fordi vi ved, at mangfoldighed styrker. Når vi står med den mangel på arbejdskraft i branchen, som vi gør, er det jo helt oplagt at dække det behov med flere kvinder i branchen. Men det kræver også noget af branchen selv at skabe vilkår og rammer, der betyder, at flere forskellige typer føler sig velkomne og tilpasse i branchen.”

Hvad mener du om Euronorm 7. Er den skrap nok eller for skrap?

“Luftforurening er et stort problem mange steder i Europa og mange dør for tidligt på grund af forureningen, så det er selvfølgelig noget, man skal arbejde med. Den teknologiske udvikling går heldigvis i retning af mindre og mindre miljøbelastende biler, uanset hvilken drivlinje, der er tale om. Vi bakker op om Euronorm 7 og ser den som et naturligt næste skridt.”

Bør opladning på arbejdspladsen fritages for beskatning?

“Ja, det mener vi afgjort. Muligheden for at lade op på arbejdspladsen er vigtig for at sikre udbredelsen af endnu flere elbiler. Det har også været en af de politiske anbefalinger i vores Power Up-rapport, som vi har udgivet sammen med FDM og Teqnik Arbejdsgiverne om at skabe en bedre ladeinfrastruktur i Danmark.”

Skal der være mere synlighed omkring de udtjente batteriers genbrug og indsamling?

“Det er meget positivt, at både genanvendelse og genbrug af batterier er ved at komme i system, og jo mere synlighed om det jo bedre. Batteriet står for en stor del af miljø- og klimapåvirkningen ved produktion af elbiler og derfor er det godt, at såvel bilfabrikanter som myndigheder gør en indsats for at sikre mindst muligt ressourcespild.”

Når der ikke længere kan sælges fossilbiler fra 2035, hvordan ser fremtiden så ud for de brugte fossilbiler?

“Hele ideen med forbuddet i 2035 er, at der ikke skal være flere benzin- og dieselbiler i 2050, hvor EU skal være klimaneutralt. Man regner jo så med en gennemsnitslevetid på 15 år, så der ikke vil være flere brugte benzin- og dieselbiler i Europa i 2050. Men jeg forventer da, at der vil blive solgt brugte benzin- og dieselbiler i årene fra 2035 og frem til 2050. Men nok mest i starten, for bilerne vil jo blive ældre og ældre og vi har også set, hvordan både lavemissionszoner og nulemissionszoner spreder sig. Så det bliver nok mindre og mindre attraktivt at have en benzin- og dieselbil for forbrugerne efter 2035. Mange af bilerne vil nok også blive eksporteret til andre dele af verden.”

About Author

Kategorier