Miljøforening oplyser at landets autoværksteder tager affaldssorteringen til næste niveau

Der indgår i stigende grad genanvendte komponentdele i danske autoværksteders reparationer. Nu er værksteder i hele landet ved at implementere affaldsløsninger, der dækker nye krav til sortering, oplyser miljøforening.

“I privaten sorterer danskere hård- og blødplast, drikkekartoner, papir, glas, metal, rest- og madaffald. Nu er også danske autoværksteder i gang med at implementere affaldsløsninger, som efterkommer Affaldsbekendtgørelsens nye regler om, at virksomheder skal sortere i minimum 10 hovedaffaldsfraktioner. Formålet er at øge genbrug og minimere mængden af affald, der afbrændes”  udtaler Jesper Hviid Nielsen, direktør hos miljøforeningen Abas Mijløservice, der på non profit-basis hjælper autoværksteder med affaldshåndtering.

– For at reducere autobranchens CO2-aftryk, har værkstederne over de senere år skærpet fokus på cirkulær økonomi, hvor komponentdele bliver sorteret, oparbejdet og genanvendt. Nye regler har gjort det mere komplekst at sortere affald rigtigt, men værkstederne er godt i gang med at indarbejde gode procedurer, siger Jesper Hviid Nielsen til AutoNews Business.

Det gælder blandt andet den landsdækkende frie autoværkstedskæde Bosch Car Service, der de senere år har øget fokus på genanvendelse. Bosch har på internationalt plan sparet miljøet for metal svarende til cirka 7700 ton CO2 igennem deres Exchange program, som blandt andet omhandler fabriksrenoverede startere og generatorer, viser deres beregninger. De nye affaldsløsninger er under udrulning hos værkstederne.

– Vi ser kravene til affaldssortering som et vigtigt step i den rigtige retning imod en branche drevet af cirkulær økonomi frem for en ærgerlig brug og smid væk-tilgang til komponentdele. Hos vores værkstedskunder er værdibaserede reparationer også mere efterspurgte end nogensinde, siger Jacob Mortensen, kædechef hos Bosch Car Service til AutoNews Business.

Dæk, spildolie og oliefiltre genanvendes allerede

Ifølge Jesper Hviid Nielsen indsamles, genanvendes og oparbejdes blandt andet dæk, spildolie og oliefiltre fra danske autoværksteder allerede. Andet farligt affald kan ifølge Jesper Hviid Nielsen kun bortskaffes ved specialforbrænding på anlæg, der er godkendt til det. Her produceres der el og fjernvarme i processen.

– Vi søger hele tiden efter at behandle den enkelte affaldstype, så vi bedst muligt får genanvendt råstofferne med den mindste belastning af miljø og CO2, siger Jesper Hviid Nielsen.

Abas Miljøservice får blandt andet brugte genstande fra Bosch Car Services værksteder. I efteråret 2023 har værkstedskæden igangsat en udvidelse af sortimentet af startere og generatorer, så værkstederne i fremtiden vil kunne erstatte flere forskellige producenters defekte komponentdele.

– Bilejere er kvalitetsbevidste, og når vi bruger Bosch fabriksrenoverede reservedele frem for spritnye komponentdele, har vi en opgave i at kommunikere over for kunderne, at de er garanteret en sikker drift. Alle fabriksrenoverede startere og generatorer er underlagt samme strenge kvalitetsstyring og et omfattende testprogram, som Bosch bruger, når vi producerer reservedele til bilfabrikkerne, hvor levetid og ydeevne testes, siger Jacob Mortensen.

Genanvendelse giver billigere priser

Ved at anvende Bosch fabriksrenoverede reservedele frem for nye komponentdele i reparationen, kan værksteder give kunderne en prisfordel. Det er noget, kunderne lægger vægt på, fortæller Søren Jepsen, der er indehaver af Bosch Car Service-værkstedet Bilhuset Jepsen i Hvalsø.

– Vores kunder går i stigende grad op i miljøhensyn, og prisen er også en vigtig faktor, når de bestiller reparationer. Kunderne oplever det som attraktivt, at de kan tage et miljøhensyn og få et nedslag i prisen, ved at vi kan tilbyde Bosch fabriksrenoverede komponenter. De går fortsat meget op i, at det ikke er på bekostning af kvaliteten, og det kan vi garantere ved, at vi kun anvender reservedele fra Bosch med den samme høje kvalitet, som bilen er født med fra bilfabrikken, siger Søren Jepsen til AutoNews Business.

FAKTA om den eksisterende genanvendelse i autoværkstedsbranchen 2023 – ABAS Miljøservice

  • Dæk indsamles, hvoraf de intakte kommer ud at køre igen, mens resten genanvendes og oparbejdes på fabrikker i Danmark. I oparbejdningen udgør tekstilfibre 10 procent, mens metaltråde, der udgør 15 procent, bliver omsmeltet. De resterende 75 procent består af gummi, der for eksempel bruges til nye dæk, faldunderlag og støjdæmpende asfalt.
  • Spildolie indsamles, renses og raffineres på et anlæg i Danmark. 65 procent af spildolien bliver til ny baseolie, der er grundlaget for nye motorolier. Ved at lave baseolie af spildolie frem for råolie spares miljøet for 1450 kilo CO2 per ton baseolie. Desuden indeholder spildolien 5 procent vand, 15 procent bitumen, der bruges i asfaltproduktion, og 15 procent gasolie, der bruges i industrien og erstatter nyproduceret brændselsolie.
  • Oliefiltre indsamles og oparbejdes. Metallet går til omsmeltning, mens filtermaterialet og restolien bliver brændt på et specielt anlæg til farligt affald, hvor der produceres el og fjernvarme. På anlægget er der avanceret rensning af røgen, og affaldsprodukter bliver håndteret med fokus på miljøhensyn.
  • Farligt affald indsamles og behandles, så der kommer færrest mulige restprodukter, mens værdifulde grundstoffer genbruges.

About Author

Kategorier