Går af som administrerende direktør

Det er nu mere end 61 år siden, at grundlaget for Dansk Auto Logik blev skabt af Vognmanden Bent O. Jørgensen. Vognmanden stod selv i spidsen for firmaet de første 50 år, og overlod posten som administrerende direktør til Kurt Rath i forbindelse med firmaets 50-års jubilæum.
Kurt Rath oplyser at han er stolt af den vækst, man i fællesskab har gennemført siden. Antallet af transporterede biler har, med undtagelse af Covid-udfordringerne, været konstant opadgående siden finanskrisen, og selvom firmaet har investeret betydelige summer, så er det i tråd med Bent’s ånd, hvor der også er lagt penge til side til dårlige tider.
I december måned fyldte CEO Kurt Rath 63 år. Selvom han forventer, at der er mange gode år i ham endnu, føles det alligevel rigtigt, allerede nu at starte den proces, hvor hans efterfølger bliver fundet og kørt i stilling.
“Det er med lige dele stolthed og vemod, at han har truffet denne beslutning. I Danmark og Sverige beskæftiger Dansk Auto Logik ca. 370 medarbejdere, de administrerer store værdier, og deres markedsposition i Danmark fordrer, at de konstant tilpasser ændringerne i markedet. Derfor ønsker man heller ikke at bringe sig i en situation, hvor ledelsesindsatsen svækkes grundet alder. Af den grund er det bedre, at firmaet skifter CEO 3 år for tidligt end 1 år for sent” udtaler CEO Kurt Rath.
Samtidigt understreger Rath at han ikke stopper før, han har hjulpet en ny direktør godt i gang og herefter vil han via sit fortsatte arbejde i bestyrelsen, sætte en ære i at sikre, at firmaet ledes videre i den gode ånd, som Vognmanden var garant for.
Ansættelsen forventes at være gennemført i løbet af 2024.

About Author

Kategorier