EU-forordning skulle have trådt i kraft ved indgangen til August, nu er det udskudt.

Autostreit i Hvidovre kunne inden industriferien gjorde sit indtog, kalde sig for Danmarks første SERMI-værksted med en EU-blåstempling på, at virksomheden er legitim og lovlydig og dermed kan få adgang til alle tyverirelevante RMI på alle mærker.

”Det var alene muligt at komme hertil, fordi SKAD har gjort en stor indsats de sidste par år, for at sikre, at værkstederne i Danmark, og i særdeleshed SKAD medlemmer, kunne SERMI-certificeres, inden EU- forordningen trådte i kraft den 1. august 2023, udtaler Jill og Johnny Streit, ejere af Autostreit til AutoNews Business.”

Det skal understreges, at SERMI organisationen i Brüssel kort før sommerferien meddelte, at man har vedtaget en trinvis implementering i de forskellige EU-lande, fordi flere lande ikke kunne være klar til 1. august. Sverige er valgt til 1. oktober, og man forventer at Danmark enten ligeledes begynder 1. oktober eller 1. december 2023.

For at det var muligt at lykkes med projektet, indgik SKAD et samarbejde i juni 2023 med den akkrediteret Certification Body – Treffco AB i Sverige.

Thomas Krebs, direktør i brancheorganisationen SKAD, samt Johan Nilsson, direktør i Treffco, har arbejdet hårdt på, at få dokumenter og procedurer oversat til dansk, samt tilpasset til dansk lovgivning.

“SKAD har af samfundsmæssige årsager valgt, at tilbyde alle danske værksteder gratis vejledning og hjælp, så man får en god forståelse om processen, når man ansøger om certificering. Det var en naturlig beslutning i SKAD bestyrelsen, da vi er dem i Danmark, der har størst viden og kompetence på SERMI-området, ikke mindst, fordi SKAD nu har været med i SERMI arbejdet siden 2010 via AIRC International, der er en af grundlæggerne af SERMI-organisationen” udtaler Thomas Krebs til AutoNews Business.

I takt med, at flere og flere værksteder tilmelder sig, og det er også i udlandet, så vil køen vokse. Uanset om der kommer en CAB i Danmark, så vil ventetiden øges trinvis. I Holland hos Trust Center investerer man derfor i højere båndbredde og automatiserer processen så meget som muligt, men fortsat vil der være rigtig mange værksteder, der kommer til at ansøge, når behovet viser sig i løbet af efteråret.

SKAD har ingen aktie i den egentlige certificeringsproces, som udelukkende varetages af Treffco AB, der er den første europæisk akkrediterede Certification Body, akkrediteret af SWEDAC. Det er nemlig grundlæggende, at man er 100 % uafhængig, da man i henhold til ISO 17020 højeste niveau i modsat fald ikke kan anses for værende kvalificeret.

SKAD’s opgave er dermed alene, at bistå̊ værksteder der ønsker at blive certificeret med information og vejledning, samt sikre information overfor den danske autobranche, før der ansøges om SERMI- certificering.

Med den første SERMI-certificering i Danmark, blev der åbnet op for, at alle danske relevante branchevirksomheder kan ansøge om certificering via den danske hjemmeside www.sermi.dk på Treffcos hjemmeside.

SKAD vil også̊ arbejde videre med, at undersøge og forske i de tekniske forhold, når biler skal kobles til OEM, for at få tilgang til SERMI relaterede informationer og kode eller kalibrere systemer.

Denne viden vil være altafgørende, så værksteder får en god oplevelse og kan løse deres opgaver på kundebilerne.

”Der er mange i branchen, der stadigvæk ikke har forstået vigtigheden i at blive certificeret. Desuden er der en del, der ikke har fattet hvad SERMI er. Det anbefales, at værkstederne tilmelder sig via sermi.dk hurtigst muligt, så man kan få certifikatet og tilmelding hos Trust Center. Det sikrer, at man er klar, når certifikatet og den mobile app adgang skal bruges. Har man ikke denne, så vil man stå med opgaver, man ikke kan løse og skal vente i længere tid, før man får certifikatet”, udtaler Thomas Krebs til AutoNews Business her efter sommerferien.

Thomas Krebs (tv), Jill Streit, Steen Madsen og Johnny Streit (th), glæder sig over at det er lykkedes inden industriferien i Danmark.

About Author

Kategorier