Elektromagnetisk stråling kan være et overset problem for elbiler

Jeg har tit spekuleret på, hvorfor mange bilproducenter er tilbageholdende med at gå “all in” på elbiler, selv om politikerne varsler forbud mod salg af  fossilbiler.

Ved bilfabrikanterne noget, som vi andre ikke ved?

Kunne det handle om et hidtil meget upåagtet problem i form af elektromagnetisk stråling, der i følge mange eksperter er sundhedsfarlig i større mængder. Strålingen måles i microtesta, og i følge Sundhedsstyrelsen ligger den såkaldte bekymringsgrænse omkring 0,4 microtesla. Så vidt jeg ved, opgiver ingen producenter af elbiler officielle tal for den elektromagnetiske stråling hverken i kabinen eller uden for.  En række test er der dog foretaget.

Et amerikansk studie viser, at udstrålingen af EMF i nærheden af DC opladningsstationer kan være op til 100 microtesla. Dvs. 250 gange kraftigere end “bekymringsgrænsen”. Jeg forlader bilen, næste gang jeg lader jævnstrøm. Da mange opholder sig timevis  i elbilen, er strålingen her af afgørende betydning.

Joel M. Moskowitz, der er direktør hos Center of Family and Community Health hos Berkeley universitetet i Californien, har samlet en stor del af den eksisterende forskning på området. Nogle studier konkluderer, at stråling fra elbiler udgør en kræftrisiko  Ikke mindst for børn. Andre siger, at elbilerne er sikre. Desværre er det meste forskning industrifinansieret, hvilket gør det vanskeligt at vide, hvilke undersøgelser der er troværdige.

En af vore læsere, der ønsker at være anonym, (vi kender hans identitet) har interesseret sig intensivt for emnet, siden han for mange år siden boede i nærheden af nogle højspændingsledninger. Han har bl.a. investeret i måleudstyr, der kan købes fra 1.000 kr. og opefter. Indtil videre har han aktiveret udstyret i tre elbiler under kørslen. Den ene lå under “bekymringsgrænsen”. De to andre markant over. Helt op til 6 gange over.  Under opladning har han målt op til 200 gange bekymringsgrænsen. Han ønsker ikke at oplyse, hvilke bilmærker, der er tale om.

Han påpeger, at selv om dette på ingen måde kan anses for videnskabelige undersøgelser, er det nok til, at han aldrig vil købe en elbil, så længe de ønskede data og specifikationer ikke er tilgængelige.

“Hvis man afviser at bo under højspændingskabler, burde man ikke vælge en elbil. Og visa versa. Jeg tør ikke påstå, at elbiler er kræftfremkaldende, men jeg holder mig væk, indtil producenterne forsyner os om pålidelige data på området,” siger vor kilde.

Generelt er der stor forsigtighed med bombastiske udmeldinger om emnet. Bilindustrien investerer enorme summer i omstillingen til elektrisk mobilitet. Med i billedet hører, at der findes materialer, som kan beskytte mod elektrisk stråling.

FAKTA:

  • Da højspændingslednings-debatten gik i gang, var der stor uenighed om effekten på mennesker. Nogle mente det var meget farligt indenfor 300 meter, andre mente at det var ufarligt. Efter 8-10 år blev konsensus fra bl.a. det danske “Magnetfeltudvalget” følgende: ”Hvis felterne er større end 0,4 μT (mikrotesla), skal man udrede mulighederne for at mindske felterne”. De 0,4 mikrotesla er ikke en fast grænseværdi, men en art bekymringsværdi…
  • 0,4 mikrotesla er valgt pga følgende: ”Nogle befolkningsstatistiske undersøgelser har peget på en sammenhæng mellem en øget risiko for børneleukæmi, og det at bo nær en højspændingsledning, hvor der er magnetfelter over 0,3 – 0,4 microtesla i gennemsnit.”
  • Et måleapparat til under 1000 kr. kan afgøre hvor stort et felt man opholder sig i.. I et almindeligt hjem er der normalt ikke over 0,1 mikrotesla. Men tæt på en igangværende vaskemaskine eller mikrobølgeovn kan der være langt over den grænse på 0,4 mikrotesla. 1 meter væk er man dog som regel under de 0,4 mikrotesla. Feltet aftager med kvadratet på afstanden.
  • Den eventuelle skadesvirkning ved udsættelse for elektromagnetisk strålig i betydelig mængde stiger markant med den tid, man er udsat. F.ek.s kan det tænkes, at taxachauffører, der sidder i bilen hele dage, som regel også når den lader, er særligt udsatte.

About Author

Kategorier