Danmark klarer sig bedst i øjeblikket

I sidste måned oplevede alle de skandinaviske lande fald i personbilsalget, men Danmark klarede sig betydeligt bedre end sine nabolande. Her er et overblik over bilsalget for marts 2024 i Danmark, Norge og Sverige.

Bilsalget var i marts 2024 præget af større forskelle mellem de skandinaviske lande. Både Danmark, Norge og Sverige oplevede tilbagegang i personbilsalget, hvoraf Danmark havde den mindste tilbagegang på 6 procent. Sverige havde en større tilbagegang på 19,7 procent, og Norge havde en markant reduktion i antallet af nyregistrerede personbiler, som gik ned med 49,7 procent sammenlignet med marts 2023.

“I marts var det skandinaviske bilsalg generelt præget af tilbagegang, men med store forskelle landene imellem. Mens bilsalget faldt betydeligt i både Sverige og Norge, lå det danske bilsalg på et stabilt niveau sammenlignet med sidste år,” siger Mads Rørvig, adm. direktør for De Danske Bilimportører.

Der var også stor variation i elbilsalget. Norge tog også i marts føringen, da elbiler udgjorde 89,3 procent af de norske nyregistreringer. Danmark opnåede igen i marts en højere elandel end Sverige, der ellers længe har været foran Danmark. Årsagen er til dels, at Danmarks elandel er steget sammenlignet med sidste år, men også at Sveriges elandel tilsvarende er faldet.

“Andelen af elbiler i hver af de skandinaviske lande er et resultat af forskellig politisk prioritering. Skiftet mellem Danmark og Sveriges position er et eksempel at tage ved lære af, når den politiske retning for elbiler i Danmark skal udstikkes for fremtiden – for det kan have store konsekvenser, hvis incitamenter fjernes for tidligt,” siger Mads Rørvig, adm. direktør hos De Danske Bilimportører.

About Author

Kategorier