Shot of stressed business woman working from home on laptop looking worried, tired and overwhelmed int he kitchen at home.

Danmark er topscorer når det gælder stress udløst af krav på arbejdspladsen

For anden gang har det nordiske forsikringsselskab If gennemført en nordisk helbredsrapport, som viser hvordan befolkningen i Danmark, Sverige, Norge og Finland oplever deres eget helbred og hvordan deres situation påvirker arbejdsevne og balance i livet.

Årets rapport viser, at endnu flere oplever negativ stress, endda på en bekymrende baggrund fra sidste rapports undersøgelse, som blev gennemført i 2022.

– Vi ser en kraftig stigning i stress på tværs af Norden, hvilket påvirker arbejdsevnen hos mange. Resultaterne er foruroligende, siger Kristina Ström Olsson, nordisk helsestrateg hos If.

Både ligheder og forskelle i Norden

Selvom de nordiske lande på mange måder ligner hinanden, viser undersøgelsen vigtige nuancer. Fælles for landene er, at offentligt ansatte har en større forekomst af negativ stress, både på kort og lang sigt.

83% af danskerne har oplevet negativ stress, mens det på nordisk plan gælder for 88%. I Danmark er det gruppen, som kombinerer kontor- og hjemmearbejde (hybridarbejde), som i størst omfang jævnligt oplever stress, gældende for 30% af personer med stressoplevelser. Det er dobbelt så mange som i Finland (15%). Danmark er også topscorer, når det gælder stress udløst af krav på arbejdspladsen. Det oplever 24% af danskerne med stressoplevelser, hvor til sammenligning 12% af finnerne har samme udfordringer på arbejdspladsen. På nordisk plan ses en faldende tendens i, at krav på arbejdspladsen udløser stress, faldende fra 23% i 2022 til 18% i 2024.

Hvad udløser stressen?

Flere faktorer har indflydelse på, hvad der udløser stress. Det turbulente verdensbillede, privatøkonomiske bekymringer samt balancen mellem privatliv og arbejde i hverdagen er nogle af dem.

Konsekvenserne af denne stress er især søvnproblemer, angst, koncentration og hukommelse, der påvirker både privatlivet og vores arbejdsevne: Halvdelen af ​​den nordiske befolkning har oplevet, at arbejdsevnen er nedsat på grund af stress, hvilket medfører et højt sygefravær.

– Stress er ikke skadeligt i sig selv. I korte perioder kan det give en følelse af at vokse og udvikle sig, hvis man er i stand til at løse de udfordringer, man står i. Men at være i en tilstand med negativ stress over længere tid med en følelse af, at man ikke har kontrol, det kan påvirke ens helbred meget negativt, siger Kristina Ström Olsson.

Stort ansvar hos arbejdsgiverne

Selvom rapporten viser en bekymrende udvikling, er det positive budskab, at det er muligt at gøre noget ved situationen.

Små tiltag fra arbejdsgivernes side kan være med til at mindske stress blandt medarbejderne. Det kan være så simpelt som at fortælle dine medarbejdere, at de kan komme til dig, hvis noget er svært, og at du vil støtte dem bedst muligt. Det er også vigtigt at erkende, at der kan være stress på arbejdet, og være med til at mindske den ved at afstemme forventninger, give klar feedback og arbejde for et godt samarbejde og tæt dialog internt, siger Ifs helsestrateg.

About Author

Kategorier