Bilsalget i skandinavien er i vækst

Sidste måned havde vækst i bilsalget i både Danmark, Norge og Sverige, men væksten var mest markant i Danmark, som også oplevede en betydelig stigning i andelen af elbiler sammenlignet med nabolandene.

I april 2024 var der generelt fremgang i bilsalget i Skandinavien sammenlignet med april 2023. Danmark fik 15.323 personbiler i april, svarende til en stigning på 27,1 procent, hvilket var den største blandt de tre lande. Norge oplevede også en markant stigning i personbilsalget på 25,2 procent, hvorimod Sverige oplevede en mindre fremgang på 4 procent sammenlignet med april sidste år.

“Det skandinaviske bilsalg var i april måned generelt præget af vækst, dog ikke i lige stort omfang i alle tre lande. Vi glæder os naturligvis over, at bilsalget i Danmark har kørt i så høj fart i april,” siger Mads Rørvig, adm. direktør for De Danske Bilimportører.

Elbilernes andel af bilsalget var også i april største i Norge med en andel på 89,9 procent. Men sammenlignet med april sidste år har Danmark haft den største fremgang i andelen af elbiler af de skandinaviske lande. I april 2023 udgjorde de eldrevne biler 28,7 procent af bilsalget, mens andelen i april 2024 var steget til 42,9 procent svarende en stigning på 14,2 procentpoint. I Norge var der også en lille stigning i elandelen, mens Sverige oplevede et fald sammenlignet med april 2023.

“Bilsalget fra april i Skandinavien tydeliggør, at de politiske tiltag har stor betydning for, hvor mange elbiler der kommer ud på vejene i de enkelte lande. Hvis elbilsalget fortsat skal vokse i Danmark måned for måned, er det vigtigt, at afgifterne holdes i ro,” siger Mads Rørvig, adm. direktør hos De Danske Bilimportører.

About Author

Kategorier