Q&A – Direktør Jørgen Bomberg, DBFU

AutoNews Business bringer her i December diverse brancheorganisationers svar på forskellige spørgsmål, der også er bragt i magasinet for Auto Awards 2023. Direktør Jørgen Bomberg hos DBFU – Dansk Bilforhandler Union udtaler:

Hvilke ønsker har du / jeres organisation til Danmarks transportminister for 2024?
Den 10. august i år indgik Transportministeren på vegne af regeringen en politisk aftale med alle øvrige partier i Folketinget om en styrket indsats mod SMS-syn. I Dansk Bilforhandler Union – DBFU tager vi naturligvis skarp afstand fra såkaldte SMS-syn og derfor støtter vi naturligvis tiltag der skal bekæmpe SMS-syn.

Det er dog vores ønske og håb, at Transportministeren og aftaleparterne vil genoverveje den del af aftalen der betyder der skal indføres uanmeldte tilsyn hos bilforhandlerne. Det er tilsyneladende Transportministerens vurdering, at bilforhandlere har en særlig tilknytning til synsbranchen og på den baggrund skulle have en interesse i, at få synet køretøjer uden en egentlig fremstilling i synshallerne. Det er efter vores opfattelse en helt udokumenteret fordom der er uden berettigelse i virkeligheden.

Det er desuden tvivlsomt hvor mange biler der overhovedet vil kunne kontrolleres ved et uanmeldt tilsyn. Som hovedregel vil en bil der skal synes i forbindelse med ejerskifte først blive det når den er solgt og umiddelbart inden levering, hvorfor det er tvivlsomt at der skulle være en effekt ved et uanmeldt tilsyn. Desuden er SMS-syn, som vi oplever det, i langt højere grad et fænomen blandt private der skal have periodesynet et køretøj de ved ikke overholder lovgivningen. Det kan skyldes et køretøj er nedslidt eller, at der er foretaget konstruktive ændringer der ikke overholder lovgivningen f.eks. i form af tuning eller tekniske ændringer.

Hvilke spørgsmål anser du/i for mest presserende lige nu for jeres medlemmer?
Den fortsatte uklarhed i forbindelse med værdifastsættelse ved beregning af registreringsafgift på brugt importerede biler eller tidligere leasingbiler på forholdsmæssig afgift. Det faktum at der stadig ikke findes en entydig tolkning af et køretøjs markedsdannende nypris er en kæmpe udfordring for hele bilbranchen.

Motorstyrelsen anvender i dag standardprisen på et køretøj når markedsdannende nypris skal findes. Dette til trods for, at der i Motorstyrelsens egen juridiske vejledning står, ”Den markedsdannende pris er typisk en gennemsnitspris mellem standardprisen og mindstebeskatningsprisen, eller en pris, der ligger mellem mindsteprisen og standardprisen”. Dels kan det ganske enkelt ikke være rigtigt, at Motorstyrelsen anvender en standardpris, som ikke er tilgængelig for brugtbilsforhandlerne og dels, at der ikke i disse digitale tider kan findes en løsning, der kan beregne den markedsdannende pris.

El-bilerne falder i pris – er det godt eller dårligt for branchen?
– Kan bilerne blive ved med at falde i pris.

Det er klart, at den usikkerhed om prisen på elbiler der er skaber utryghed hos både bilkøbere og bilforhandlerne. Ikke mindst brugtbilforhandlerne risikerer at stå med lagerbiler der i går var indkøbt rigtigt men i dag skal nedskrives betragteligt grundet prisfald. Overordnet set er det dog positivt for bilkøberne og det medvirker til et højt salg, kunsten her er jo så at sikre man som forhandler har en omsætningstid der er kortest mulig og det kræver måske en endnu strammere lagerstyring end vi i branchen har været vant til.

Om priserne kan blive ved med at falde kan jo kun fremtiden vise. Udviklingsomkostningerne til el-biler og ikke mindst produktion af både elbiler og batterier vil naturligt blive mindre over tid. Omvendt vil mange af de forskellige tilskudsordninger, afgiftsrabatter og lignende blive udfaset over tid. Lige nu er det vigtigste dog at, hvis vi herhjemme vil have flere elbiler på vejene, så skal vi lære af erfaringerne fra bl.a. Norge og Tyskland, hvor salget af elbil faldt i forbindelse med udfasning af tilskudsordninger der skulle tilskynde til køb af elbiler.

Er eller bliver bæredygtighed en værdiskaber og et konkurrenceparameter for jeres medlemmer?
Bæredygtighed og grøn omstilling er naturligvis en værdiskaber, ikke blot i forhold til kundernes efterspørgsel, men også i forhold til at udvikle og forberede bilforretningerne på fremtidens krav til ESG Rapporter m.m. Forbrugerne i dag er desuden meget opmærksomme på grønne værdier og bæredygtighed, hvorfor det selvfølgelig også bliver et konkurrenceparameter. I den sammenhæng er det jo faktisk lidt pudsigt, der ofte ”tales ned” om brugte biler. I virkeligheden er brugte biler jo indbegrebet af cirkulær økonomi, da langt den største miljøbelastning fra biler faktisk ligger i produktionen af nye biler. Reelt set er valget af en brugt bil i et større perspektiv, derfor det grønneste valg mange bilkøbere vil kunne foretage.

Vil den stigende fokus på brændende el-biler blive et voksende problem. Flere norske rederier nægter allerede nu at tage el-biler med. Hvad vil der ske, hvis en forfærdelig brand opstår i en tunnel med mange dødsofre. Kan det give elbilerne dødsstødet. Eller vil de føre til udvikling af nye batterityper, der er lettere at slukke og mindre giftige end lithium-ion batterierne?
Selvfølgelig skal sikkerheden og dermed også brandrisikoen ved elbiler tages alvorligt. Nu skal vi så huske, at der ikke er større risiko for at en elbil end en fossilbiler går i brand. Faren ligger i, at hvis en elbils batteri går i brand er det væsentlig sværere og dermed farligere at håndtere. Det er derfor i sikring og udvikling af batterierne der skal være fokus på det sikkerhedsmæssige, men det vil ikke kunne blive et dødsstød til elbilerne.

Hvorfor er så få kvinder beskæftiget i bilbranchen. Er manglende ligestilling og karrieremuligheder et problem i denne sammenhæng?
Bilbranchen har traditionelt tiltrukket flere mænd end kvinder men det er ikke det samme som, at der er manglende ligestilling eller ulige karrieremuligheder. Jeg synes heldigvis vi ser et stigende antal kvinder i branchen og også, at de beviser de er mindst lige så dygtige som deres mandlige kolleger. Jeg tror i bund og grund det handler om oplysning om mulighederne i branchen og, at vi så glemmer alle fordomme om, at biler er en drengeting.

Skal der være mere synlighed omkring de udtjente batteriers genbrug og indsamling?
Det er klart at en af de ting der sikrer vi ikke står med en kæmpe miljøudfordring om 10-20 år er, at udtjente batterier fra elbiler kan indsamles og genanvendes forsvarligt. Jo mere vi kan synliggøre og oplyse om dette jo mere vil den evt. usikkerhed om, hvad der sker med batterierne når de er udtjent mindskes.

Når der ikke længere kan sælges fossilbiler fra 2035, hvordan ser fremtiden så ud for de brugte fossilbiler?
Der vil i rigtigt mange år ud i fremtiden være et marked for brugte fossilbiler. Der er stadig mange for hvem en elbil fortsat ikke er den optimale løsning, det kan skyldes f.eks. kørselsbehov, opladningsmuligheder osv. Selv med 1 mio. elbiler på vejen i 2030 vil 2 ud af 3 biler i Danmark være fossilbiler, og trods en hurtig udvikling tror jeg fortsat mere end halvdelen af bilerne i Danmark i 2035 vil være fossilbiler. Jeg er derfor sikker på der vil være et marked for brugte fossilbiler også i mange år efter 2035.

About Author

Kategorier