Bilafgifter 2024

Brancheorganisationen AutoBranchen Danmark har samlet en god oversigt over, hvordan bilafgifter og firmabilsbeskatning bliver ændret ved årsskiftet.

I følge brancheorganisationen er det særligt de grønne biler, der er interessante ift. afgiftsstigningerne ved nytår, men for alle biltyper indeksreguleres bundfradraget og CO2-tillægget på vanlig vis 3,5 procent.

Afgifter på elbiler

Der betales kun 40 procent af den fulde registreringsafgift for elbiler i perioden 2021-2025. Herefter stiger indfasningen på 40 procent med 8 procent årligt frem til 2030, hvor elbiler vil betale 80 procent af den fulde afgift. Derefter øges den med 4 procent til 2035, hvor elbiler vil betale fuld registreringsafgift.

Elbilers ekstra bundfradrag på 165.000 kr. i 2023 vil blive aftrappet med 2.500 kr. om året i 2022-2025, så bundfradraget vil udgøre 162.500 i 2024 og 160.000 kr. i 2025. Herefter aftrappes bundfradraget med 4.600 kr. om året, så det udgør 137.000 kr. i 2030. Efter 2030 fastholdes bundfradraget til nulemissionsbiler nominelt på 137.000 kr.

Derudover sænkes batterifradraget pr. kWh fra 900 kr. i 2023 til 500 kr. i 2024. Det gives dog højest fradrag for op til 45 kWh.

FDM har beregnet følgende prisstigninger som konsekvens af afgiftsændringerne.

Pris i 2023  Beregnet pris i 2024  Forskel 
250.000 kr. 250.000 kr. –   kr.
350.000 kr. 350.000 kr. –   kr.
450.000 kr. 461.699 kr. 11.699 kr.
550.000 kr. 561.699 kr. 11.699 kr.
650.000 kr. 661.699 kr. 11.699 kr.
750.000 kr. 761.699 kr. 11.699 kr.

Afgifter på Plug-in hybrider 

Plug-in hybridbilers nuværende ekstra bundfradrag på 55 procent af den fulde registreringsafgift øges med 5 procent årligt til 60 procent i 2025. Derefter øges indfasningen med 3 procent om året til 80 procent i 2030. Fra 2030 til 2035 øges indfasningen med godt 4 procent årligt, så pluginhybrider er fuldt indfaset i registreringsafgiften i 2035.

Pluginernes bundfradrag aftrappes fra 47.500 kr. i 2023 med 1.250 kr. om året i 2023-2025, så bundfradraget vil udgøre 46.250 i 2024 og 45.000 kr. i 2025. Herefter aftrappes bundfradraget med 2.000 kr. om året, så det udgør 35.000 kr. i 2030. Efter 2030 fastholdes bundfradraget til lavemissionsbiler på 35.000 kr.

Derudover sænkes batterifradraget pr. kWh fra 900 kr. i 2023 til 500 kr. i 2024. Det gives dog højest fradrag for op til 45 kWh.

FDM har beregnet følgende prisstigninger som konsekvens af afgiftsændringerne.

Pris i 2023  Beregnet pris i 2024  Forskel i afgift 
          250.000 kr.                    259.629 kr.                          9.628 kr.
          350.000 kr.                    363.737 kr.                        13.737 kr.
          450.000 kr.                    467.848 kr.                        17.847 kr.
          550.000 kr.                    571.956 kr.                        21.955 kr.
          650.000 kr.                    676.067 kr.                        26.067 kr.
         750.000 kr.                  780.176 kr.                       30.176 kr.

Grøn ejerafgift 

Med overgangen til 2024 er der sket mindre stigninger i de løbende afgifter, som er vigtige at præcisere i salgsmaterialet. Fra 2024 er det muligt på skat.dk at beregne den grønne afgift gennem denne beregner.

Justering satser for registreringsafgift 

Hvert år foretages der mindre justeringer i registreringsafgiften af bl.a. skalaknæk mv. Herunder er de nye grænser fremhævet for personbiler.

  2023  2024
Skalagrænser ved registreringsafgift af andre køretøjer (§ 4)

– Lavt skalaknæk

– Højt skalaknæk

 

67.800

210.600

 

70.200

218.100

CO2-tillæg til konventionelle biler og lavemissionsbiler (§ 4)

– Lav sats

– Mellem sats

– Høj sats

 

261

521

990

 

270

539

1.024

Bundfradrag i registreringsafgiften for personbiler (§ 4) 22.600 23.400
CO2-tillæg til konventionelle og lavemissionsbiler, varebiler (§ 5) 261 270


De nye satser for varebiler mv. kan findes på Skatteministeriets hjemmeside.

Justering af firmabilsbeskatning 

Med årsskiftet er firmabilsbeskatningen også justeret. De nye satser er:

  • Sats for bilens værdi under 300.000 kr.: 23 %
  • Sats for bilens værdi over 300.000 kr.: 22 %

Miljøtillægget er også blevet justeret, så satsen i 2024 er 6 gange (600 %) af bilens årlige grønne ejerafgift.

Du kan læse mere om beregning af firmabilsbeskatning på skat.dk.

About Author

Kategorier